Kontakty

Predajca

Názov:AB-COM SHOP s.r.o.
IČO:36557382
DIČ:2021805038
IČ DPH:SK2021805038
Mesto:Topolcany
PSČ:955 01
Adresa:Gogolova 1
Telefón:038- 5321025
E-mail:hrnko@abcomshop.sk
Kontakt:Adrian Oravec
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 14461/N, deň zápisu: 27. 02. 2004

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 037/7720 001
  • 037/7720 034
Fax:
  • 037/7720 024